Lisätietoa sijoittajille ja yhteistyö­kumppaneille

Yritys

Osakepalvelut.fi tarjoaa palveluita yrityksen omistuksen ja rahoituksen hallinnointiin. Palvelu muodostaa kokonaisuuden, jossa yritys voi ottaa käyttöönsä haluamansa palvelut.

  • Osakerekisteri – palvelu osakkeiden helppoon hallinnointiin
  • Osakeannit – oman pääoman rahoituksen hankinta yleisöannin kautta
  • Muut osakkeiden hallinnointiin liittyvät toiminnat erillisen sopimuksen mukaisesti

Osakepalvelut.fi toimii samassa konsernissa tiiviissä yhteistyössä investointipankki Aalto Capitalin kanssa.


Merkinnät

Velvollisuus osakkeiden huolelliseen hallinnointiin on säädetty osakeyhtiölaissa. Osakkeiden hallinnointi voi tuottaa merkittävästikin vaivaa yhtiön hallinnolle, jopa talousjohtajatasolla asti. Huonoimmassa tapauksessa osakerekisterit eivät täsmää täysin.

Lainsäädännön kehittyminen erityisesti osingonmaksun, verotuksen, ennakonpidätysten sekä tilintarkastuksen osalta asettavat yhä suurempia paineita osakerekisterin huolelliselle hallinnoinnille. Osakepalvelut.fi tarjoaa vaivattomimman tavan huolehtia yhtiön lakisääteisistä velvoitteista.

Osakepalvelut.fi:n ratkaisut tarjoavat teknisesti kehittyneen ratkaisun osakerekisterien hallintaan ja osingonmaksuun sekä niihin liittyviin velvoitteisiin.


Yhteystiedot

Lisätietoja potentiaalisille sijoittajille ja yhteystyökumppaneille antaa:

Ari Tamminen
Puh. 050 353 2323

ari.tamminen@osakepalvelut.fi